ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2562


โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ขอประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ที่ผ่านการประเมิน เพื่อเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2562

ในระดับชั้น ดังต่อไปนี้

1. ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 

2. ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 

3. ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 

4. ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 - 6

5. ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3

 

 จำนวนผู้อ่าน 3354 ครั้ง

Keep