เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK


โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ร่วมกับ สถาบันขงจื้อ(ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เปิดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 - ม.6 และผู้สนใจทั่วไป

ในวันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

โดยมีค่าสมัครสอบ ดังนี้

- HSK ระดับ 1  : 500 บาท

- HSK ระดับ 2 : 700 บาท

- HSK ระดับ 3 : 900 บาท

- HSK ระดับ 4 : 1,200 บาท

- HSK ระดับ 5 : 1,600 บาท

- HSK ระดับ 6 : 2,000 บาท

สนใจ สอบถามและสมัครสอบได้ที่ "ครูผู้สอนภาษาจีน" หรือ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562จำนวนผู้อ่าน 343 ครั้ง

Keep