ขอเชิญ ร่วมงาน ACR Charity Night ครั้งที่ 28


โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ขอเชิญร่วมงาน

ACR Charity Night 28

"55th ANNIVERSARY 28th CHARITY NIGHT ENDLESS LOVE"

เพื่อหารายได้สมทบ 7 กองทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ชมการแสดงความสามารถของนักเรียน

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 : อนุบาล 3 , ป.1 - ป. 3, ม.1 - ม.3

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 : อนุบาล 1 - 2, ป.4 - 6, ม.4 - 6

ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ตั้งแต่เวลา 17.45 น. เป็นต้นไป
 จำนวนผู้อ่าน 501 ครั้ง

Keep