งานแนะแนวฝ่ายปกครองได้จัดทำแบบประเมิน The Strength and Diffculties Questionaire (SDQ) ออนไลน์


ด้วยในปีการศึกษา 2561 งานแนะแนวฝ่ายปกครองได้จัดทำแบบประเมิน The Strength and Diffculties Questionaire (SDQ) ออนไลน์ ซึ่งเป็นแบบประเมินพฤติกรรมเด็กเพื่อช่วยเหลือในการเรียน จะมีแบบสอบถามทั้งหมด  3 ชุด คือ แบบสอบถามผู้ปกครอง แบบสอบถามครู แบบสอบถามนักเรียน ทางงานแนะแนวได้นำแบบประเมิน SDQ  ลงไว้หน้าเว็บไซด์ของโรงเรียนโดยมี วิธีการขั้นตอนอย่างละเอียด จึงขอความกรุณา ท่านผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียน เข้าไปตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนในเรื่องพฤติกรรมในการนำมาปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องการเรียนต่อไป ขอบคุณครับ

 

 

 

 จำนวนผู้อ่าน 446 ครั้ง

Keep