นักเรียนปฐมวัยรับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 2 ถึง อนุบาล 3


เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561  นักเรียนปฐมวัยได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 2 ถึง อนุบาล 3  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ( ท้องฟ้าจำลอง )  และเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมหกรรม  อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ( ท้องฟ้าจำลอง ) กรุงเทพ   โดยการประกวดในครั้งนี้  มีโรงเรียนส่งโครงงานระดับอนุบาล 2 ถึง อนุบาล 3 เข้าร่วมทั้งหมด 37 โครงงาน จากทั่วประเทศจำนวนผู้อ่าน 809 ครั้ง

Keep