งานฌาปนกิจ คุณแม่ทองเปลว จิตรดล


เนื่องด้วย คุณแม่ทองเปลว  จิตรดล มารดาของนวลจันทร์  ฟ้าประทานชัย  (โภชนาการ) ได้ถึงแก่กรรมลง เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

คณะภราดา ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่และพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ร่วมแสดงความอาลัยและร่วมเป็นเจ้าภาพในงานพิธีสวดพระอภิธรรม

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดหนองสนม ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

มอบพวงหรีดในนามคณะภราดา ผู้บริหารและครู  เจ้าหน้าที่และพนักงาน

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมและเงินกองทุนสงเคราะห์กรณีมารดาพนักงานเสียชีวิต

 จำนวนผู้อ่าน 205 ครั้ง

Keep