งานฌาปนกิจ ช่างธนวัตน์ ปทุมเพชร


เนื่องด้วย นายธนวัตน์  ปทุมเพชร  (งานซ่อมบำรุง) ได้ถึงแก่กรรมลงในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

คณะภราดา ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ร่วมแสดงความอาลัยและร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 

มอบพวงหรีดในนามของคณะภราดา คณะผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่และพนักงาน

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม มอบเงินกองทุนสงเคราะห์ และมอบเงินสะสมพนักงานคืนให้แก่ภรรยา จำนวนผู้อ่าน 196 ครั้ง

Keep