ทัศนศึกษานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านบุญชู และ พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ จ.ชลบุรี


 ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เมื่อวันที่ 7 กันยานย 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เดินทางไปทำจิตอาสาที่บ้านบุญชู เเละทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ จังหวัดชลบุรี 

 
จำนวนผู้อ่าน 2203 ครั้ง

Keep