ทัศนศึกษานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ณ Upside Down Pattaya และ Swiss sheep farm จ.ชลบุรี


ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองทำจิตอาสาที่วัดเเม่พระนิจจานุเคารห์  เเละเดินทางไปทัศนศึกษาที่Upside Down Pattaya และ Swiss sheep farm จังหวัดชลบุรี 
จำนวนผู้อ่าน 1561 ครั้ง

Keep