ทัศนศึกษานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 หมู่บ้านวัฒนธรรมไทธานี จ.ชลบุรี


เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทำจิตอาสาเก็บขยะบริเวณสนามเด็กเล่นโรงเรียนเเละ เดินทางไปทัศนศึกษาที่หมู่บ้านวัฒนธรรมไทธานี จังหวัดชลบุรี
จำนวนผู้อ่าน 1608 ครั้ง

Keep