ทัศนศึกษานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 บ้านเด็กกำพร้าจริงใจ และ Pattaya sheep farm จ.ชลบุรี


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เดินทางไปบ้านเด็กกำพร้าจริงใจ และ Pattaya sheep farm จังหวัดชลบุรี
จำนวนผู้อ่าน 1280 ครั้ง

Keep