รักษ์ภาษา บูชาครูกวี (วันสุนทรภู่)


ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นวันสุนทรภู่ ผู้เป็นกวีเอกของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะวิชาการทางด้านภาษาไทยให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้และมีทักษะทางด้านภาษาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้รวมทั้งศึกษาประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่ที่มีปรากฏอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนทางฝ่ายกิจกรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงได้จัดกิจกรรมวันรักษ์ภาษาบูชาครูกวี

 
จำนวนผู้อ่าน 764 ครั้ง

Keep