พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง แผนกมัธยมศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ อาคารปิติมหาการุญ เพื่อให้นักเรียนร่วมเสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ โดยมีภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี 
จำนวนผู้อ่าน 431 ครั้ง

Keep