พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง แผนกประถมศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ อาคารปิติมหาการุญ เพื่อให้นักเรียนร่วมเสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ โดยมีภราดาประจักษ์ นันศรีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี 
จำนวนผู้อ่าน 265 ครั้ง

Keep