พิธีไหว้ครู ระดับปฐมวัย


เมื่ออวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง แผนกอนุบาลได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ อาคารหอประชุม 40 ปี เพื่อให้นักเรียนร่วมเสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ โดยมีภราดาวินธกร ป้องศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี 
จำนวนผู้อ่าน 208 ครั้ง

Keep