น้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้จัดพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการ  คุณสมศักดิ์ พะเนียงทอง  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  พร้อมทั้งสมาคมศิษย์เก่า คณะครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน นักเรียน  เเละผู้ปกครอง ร่วมลงนามถวายอาลัย   เเปรอักษร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
จำนวนผู้อ่าน 952 ครั้ง

Keep