How to put indicator in Masschool


การบันทึกคะแนนตามตัวชี้วัด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Ep 1

หมายเหตุ : การแสดงผลที่ดีที่สุดบน Youtube ควรตั้งค่าความละเอียด (Setting) ให้เป็น 720p
จำนวนผู้อ่าน 351 ครั้ง

Keep