การแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6


ด้วยทางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาครูมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และ สร้างความสัมพันธ์อันดีของคณะครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ส่งเสริมครูรักการออกกำลังกาย การแสดงออก และ มีน้ำใจของการเป็นนักกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้ส่งนักกีฬาครูเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ สรุปผลการแข่งขัน

1. กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่  ได้รางวัลชนะเลิศ

2.กีฬาวอลเล่ย์บอล ประเภทหญิง  ได้รางวัลรองชนะเลิศ

3.กีฬาฟุตบอล ประเภทชาย           ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่่ 2

4.กีฬาเปตอง ประเภมทีมผสม        ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

5.กีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่     ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2

6.กีฬาเทนนิส ประเภทชายคู่           ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะภราดา คณะครู นักการ และ ผู้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้ ขอให้พระอวยพรทุกท่านโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานกีฬา
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 401 ครั้ง

Keep