ตรวจสุขภาพประจำปี 2558


งานอนามัยโรงเรียน (บริหารทั่วไป) จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2558 ในวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-15.00 น. ณ อาคาร 40ปี โดยศูนย์ส่วเสริมสุขภาพนักศึกษาเเละลูกจ้างเเห่งประเทศไทยโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 306 ครั้ง

Keep