ฉีดวัคซีนป้องกันโรค


ทางหน่วยงานพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรค บาดทะยัก คอตีบ หัด หัดเยอรมัน เเละคางทูม  ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 เเละป.6 ตามที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาตมนี้ เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร 40 ปีจำนวนผู้อ่าน 287 ครั้ง

Keep