ปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


เมื่อวันที่่ 10 กันยายน 2558 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้าร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดโดยสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ หมู่ที่ 7 บ้านร่มโพธิ์ทอง อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบริหารฝ่ายปกครอง
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 306 ครั้ง

Keep